17 câu tiếng anh ở sân bay

TỪ VỰNG CƠ BẢN- Airport / E-po-t / Sân bay - Terminal / Tớ-mi-nồ / Ga sân bay - Checkin desk / Ché-kin Đé-xk / Quầy lấy vé- Security Check / Xi-khíu-ơ-ty Ché-k  / Kiểm tra an ninh - Gate / Gây-t  / Cổng vào máy bay - Excuse me / ik-x-khiu-x-mì  / Xin lỗiCÂU GIAO...

Xem ngay